Poradny Brno
Manželské a rodinné poradny Brno

při Centru sociálních služeb v Brně

Vyslechnout znamená poskytnout přístřeší duši… (neznámý autor)

Poradny jsou tu pro všechny lidi bez ohledu na věk, stav, pohlaví, společenské postavení,  náboženské přesvědčení a  etnickou příslušnost, kteří  se octli v nepříznivé sociální situaci pro akutní či chronickou krizi v osobním, partnerském, manželském nebo rodinném životě, tuto situaci nedokáží vyřešit vlastními silami a požádají o poskytnutí služby poradny.

Pracujeme s jednotlivcem, párem, rodinou či skupinou formou poskytnutí informace, doporučení, poradenství, terapie, psychologického doprovázení, terénní intervence ve prospěch klienta, případně poradna pomůže zprostředkovat další služby psychologické, zdravotnické nebo sociální pomoci.

Klient nepotřebuje žádné doporučení, spolupráce s poradnou je bezplatná a  může být anonymní.

Všichni pracovníci poradny důsledně dodržují zásadu mlčenlivosti o všech informacích,  souvisejících  se spoluprací a klienty.

 Služby poskytované v poradně :

1. Odborné sociální poradenství, tedy manželské a rodinné poradenství (cílené, krátkodobé vedení), dále manželská a rodinná terapie, párová terapie 

(systematická déletrvající  restrukturalizace systému), individuální poradenství a terapie, psychologická krizová intervence, telefonická intervence a informace, skupinová terapie a poradenství,  svépomocné skupiny klientů, přednášková činnost pro odborníky, organizace nebo veřejnost.

2. Sociální poradenství, které zahrnuje základní právní a sociálně právní poradenství, poskytnutí informací směřujících k přesměrování klienta na jinou organizaci, spolupráci s jinými organizacemi v rámci sítě soc. služeb,  zdravotnictví a školství, zejména na úseku sociálně právní ochrany dětí, a v odůvodněných případech  doprovod klienta k jednání.

Základní témata:

- neshody v partnerství, v rodině

- mezigenerační problémy

- osamělost

- domácí násilí

- problémy v zaměstnání,

- sexuální orientace

- vztahy dospívajících

Na následujícím odkazu najdete důležité informace o zákonné úpravě sociálního poradenství, personálním obsazení poraden, formách poradenské pomoci a klientele:

Informace o pravidlech a formách poskytování psychologického poradenství v ČR

Adresář poraden v Brně:

Telefonní čísla poraden při Centru sociálních služeb v Brně,sloužících v partnerských i osobních problémech, a to zdarma a bez jakýchkoli předběžných podmínek.(po ťuknutí na adresu se zobrazí mapka s umístěním)

 zast. Tram 1,2,4,11,bus 67 – Malinovského n.


548 426 611, 725 896 456

 zast. tramvaje 8,10 – Židovský hřbitov

               
548 538 338, 724 837 833

 zast. tramvaje 8,9,10 – Geislerova

 manželská a rodinná poradna 5P -psychologická poradna v převážně partnerských problémech

               
548 538 497, 725 896 455

 zast. Tram 5,6,12 - Šilingrovo nám.

 manželská a rodinná poradna Bethesda spravovaná společně s Biskupstvím brněnským

               
542 214 547, 731 402 724

Informace, objednání návštěvy, podrobnosti apod. na uvedených telefonech. Pracovní doba pod příslušnou poradnou

 

DALŠÍ UŽITEČNÉ KRIZOVÉ KONTAKTY

===================================================================

On-line(přes internet) poradenství:                                                     INTERNETPORADNA

E-linka důvěry

 

Psychologická pomoc po telefonu: LINKA NADĚJE pro Brno+Jihomoravský region     NONSTOP: 547 212 333

___________________________________________________________________________

KRIZOVÉ CENTRUM NA PSYCHIATRICKÉ KLINICE BRNO-BOHUNICE:            TEL. 547 192 078

Poskytuje krátkodobou intenzivní psychoterapii ambulantně i v lůžkovém oddělení v situacích životních krizí. Pracuje jako stanice nepřetržité psychiatrické pomoci s volným přístupem občanů.

__________________________________________________________________________________________

Linka psychopomoci  po-pá 9-21 h.  224 214 214 , mobil  777 783 146   Česká asociace pro psychické zdraví

________________________________________________________________________________

 

Modrá linka důvěry pro děti a mládež Brno  denně 9 - 21 hod.  549 241 010 [mobil 608 902 410]

 e-mail:    help@modralinka.cz , také skype,    web stránka: http://www.modralinka.cz/

a každou středu od 1418h osobní poradna na Anenské 10 (mapa)

Přesto, že není nutné se objednávat, je možné si  zarezervovat konkrétní termín telefonicky  549 216 141 nebo  e-mailem na adrese manager@modralinka.cz.

Linka bezpečí dětí a mládeže (volání zdarma)                                            800 155 555

Bezplatná Senior linka      od pondělí do pátku  8 - 20 h.                              800 200 007

Je nejen linkou důvěry, ale personál linky poskytne také praktické informace a doporučení z oblasti medicíny, práva, psychologie, systému sociální podpory a pomoci. Hovory jsou samozřejmě anonymní.

 

Seniorská E-mailová poradna                                                    linkasenioru@elpida.cz 

Odpověď Vám zašleme do 3 pracovních dnů. Veškeré informace jsou anonymní a důvěrné.

____________________

e-mail webmastera